In het kader van wereldoriëntatie is er de laatste weken veel aandacht besteed aan het project “Omgeving en landschap”.
De kinderen hebben er hard aan gewerkt om wat ze geleerd hebben op verschillende manieren vorm te geven.
Op de afsluitende tentoonstelling van dinsdag 20 november was dat goed te zien.
Zo was het door kleuters nagebouwde schoolgebouw van ’t Schrijverk te bewonderen, werd een verkeersweg met rotonde getoond,
was het vliegveld te bewonderen en waren er bodemschatten te zien.
Maar ook werd er gedanst, gezongen en werden technische uitvindingen en andere kenmerkende objecten uit de leefomgeving tentoongesteld.
Kinderen konden onder schooltijd al bekijken wat in de verschillende groepen en bouwen gemaakt was rond het thema.
Oudere kinderen namen daarbij de jongste kinderen bij de hand.
En na schooltijd werden de ouders trots door hun kroost op de tentoonstelling rondgeleid.

Basischool 't Schrijverke in Lelystad met de tenstoonstelling Omgeving en Landschap

Klik hier voor meer foto’s in het fotoalbum