Op de studiedag in april werd teruggeblikt op wat gedaan is in het afgelopen schooljaar en werden er weer plannen gemaakt voor het komende schooljaar.

Er is veel gebeurd en daar zijn veel zaken bij waar we trots op mogen zijn. Dit werd op een vel met “Toast op ’t Schrijverke” door de teamleden aangegeven.

Daarna werd het glas geheven om ook daadwerkelijk te klinken op onze school.20090410_115