Staking op donderdag 5 oktober

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs (basisonderwijs) in Nederland een dag staken. Dit betekent dat ‘t Schrijverke op deze dag gesloten zal zijn.
Met vrijwel het gehele team van ’t Schrijverke reizen we die dag af naar het Zuiderpark in Den Haag om deel te nemen aan de massale actie.
Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Dit kan uiteraard door onderling wat te regelen of door contact op te nemen met bijv.

kinderopvangorganisatie Kinderworld (0320-252278)  of  GO! Kinderopvang (0320-294900).

Waarom staken?
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw en onze kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.