De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben, in het kader van het cadeauspel, schitterende surprises gemaakt.
Op donderdagmiddag konden ze deze in de groepen van elkaar bewonderen. Er waren prachtige exemplaren bij.
Vaders en moeders hebben hier vast ook hun creatieve bijdragen aan geleverd in de vorm van adviezen of hand- en spandiensten.
Maar ook veel waardering voor de kinderen die het helemaal zelf gedaan hebben!

In de aanloop van de GROTE DAG waren er enkele problemen. De Pieten waren op vakantie gegaan.
Ze vonden dat ze dit, vanwege wellicht de werkdruk, wel verdiend hadden. Er dreigde voor Sinterklaas een personeelstekort.
Daarom waren er op de ochtend van 5 december een heleboel hulppietjes van
’t Schrijverke zelf die, met succes, een spoedopleiding hadden gevolgd.
Ze huppelden vrolijk rond op het plein toen Sinterklaas in zijn eentje met chauffeur Jos aankwam.
Maar gelukkig; de vakantievierende Pieten kwamen op de ochtend zelf toch net op tijd met hun camper terug
om Sint bij te staan en ook de Hoofdpiet verliet zijn plekje op het dakterras.
Na een warm welkom waarbij ook de hulppieten op het podium mochten meedoen kon het feest echt gaan beginnen.
Sint kwam langs bij de onderbouwgroepen, werd in de speelzaal ontvangen door de tussenbouwgroepen en sloot
zijn bezoek af bij de oudere kinderen die hun surprises uitpakten of daar al klaar mee waren.

Sinterklaas 2014

Alle foto’s van de Sinterklaasviering zijn te bekijken in het fotoalbum of KLIK HIER