De basisscholen De Lispeltuut en ’t Schrijverke in Lelystad hebben 13.200 euro opgehaald voor de Roparun. De kinderen zamelden dit recordbedrag in tijdens een sponsorloop tussen beide scholen.

De organisatie van deze sponsorloop was in handen van de leerkrachten Debby en Wim Bok. ‘Het was hartverwarmend om te zien hoe de kinderen zich hebben ingezet om dit bedrag binnen te halen’, vertellen ze.

De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Het doel van de stichting is om mensen met kanker te ondersteunen en het leven tijdens de strijd tegen deze ziekte te veraangenamen.

Ook Roparunteam Lelystad staat op 18 mei aan de start. Wim Bok, die zelf ook tegen de ziekte heeft gevochten, is een van de hardlopers.