Pasen

Met het  verhaal van “Duuk en de wondervogel ” werd in de paasviering aan de kinderen de begrippen loslaten, steun zoeken en vertrouwen in een nieuw begin uitgelegd.

Er werden liedjes gezongen en er was veel aandacht voor wat op het podium werd verteld en voor de mooie Wondervogel.

Ook vertelde Petrus wat hem overkomen was in zijn contact met Jezus in het Paasverhaal zoals wij dat uit het Nieuwe Testament kennen.

De kinderen kregen tenslotte voor in de klas een paaseitje, dat het nieuwe begin uitdrukt maar daarbij ook erg lekker is.

pasen 2014

Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum of  KLIK HIER