Schooltijden en vakantie

 

Een exemplaar van ons vakantierooster en schooltijdenoverzicht is te vinden in de jaarkalender. Deze jaarkalender zal ieder schooljaar bij aanvang uitgedeeld worden.

2016-2017 is onderaan deze pagina zichtbaar

 

Overzicht vakanties marge- en studiedagen (2017-2018) 

2016 – 2017

vakantie en vrije dagen overzicht 2016 - 2017