Buitenschoolse opvang

Een aantal Schrijverke kinderen maakt gebruik van de Buitenschoolse opvang. GO! Kinderopvang biedt opvang aansluitend aan de schooltijden, de geplande vrije vrijdagmiddagen, alsook de studie- en vakantiedagen. De naschoolse opvang vindt plaats de Zevensprong, Griend 33-01.

GO! Kinderopvang is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoer van de opvang en sluit met individuele ouders een opvangovereenkomst die de opvang en de betaling regelt. Informatie over de buitenschoolse opvang is op de website van GO! Kinderopvang te verkrijgen.
U kunt ook contact opnemen met GO! Kinderopvang, tel.: 0320-294900 of via de website www.go-kinderopvang.nl

GOkinderopvang