Voor het aanvragen van verlof voor gewichtige omstandigheden of extra vakantie maakt u gebruik van de volgende formulieren.

Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties van school houden, dan moet u hiervoor buitengewoon verlof aanvragen. Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden.  Vakantieverlof wordt in principe niet toegekend.
De directie kan hier in uitzonderlijke gevallen van afwijken (bijv. als u een beroep uitoefent waardoor u niet in de reguliere schoolvakantie weg kunt). Er moet dan wel een werkgeversverklaring overhandigd worden. Voor de eerste twee weken na de zomervakantie kunt u sowieso geen vakantieverlof aanvragen.
Ook voor gewichtige omstandigheden als verhuizing, huwelijk, overlijden e.d. moet een formulier worden ingevuld.

Voor alle tekst en uitleg over verlof verwijzen wij u naar de schoolgids waarin alle regels duidelijk zijn weer gegeven.
Deze formulieren kunt u hier downloaden, uitprinten en inleveren op school.

Klik hier voor het formulier gewichtige omstandigheden

Klik hier voor het formulier extra vakantie