Naar ieders kunnen….


Sportdag 2010 was voor de midden- en bovenbouw weer een leuke uitdaging.
Diverse sporten werden beoefend en de krachten werden gemeten.
Voor sommigen lag de lat nog niet hoog genoeg en moest de eigen grens nog verkend worden.
Ook gaven sporters alles wat ze in zich hadden en toonden hiermee hun doorzettingsvermogen.
De een kon goed hoog of ver springen, de ander was goed in het kogel slingeren en weer een ander liet bij het hardlopen de ander ver achter zich.
Sportiviteit, plezier hebben, samen een goede sfeer maken en ontdekken waarin jezelf goed bent en oog hebben voor het talent van anderen op atletiekgebied:
dat is de waarde van het jaarlijkse sportevenement van ’t Schrijverke.