De afgelopen anderhalve week hebben we in twee adventsvieringen aandacht besteed aan het thema: “herbergen” en “onderdak verlenen.

Zo werd een pleeggezin geïnterviewd en werd een bezoek gebracht aan de dak- en nachtopvang van het Leger des Heils.

En ook kindnabij werd erover gepraat en geschilderd: “Wat geeft je het gevoel van “thuis-zijn?”.

Onder de bezielende leiding van Wim  Bok werd voor de kerstviering de musical “Janno en het kerstgeheim” ingestudeerd.

Een freule vermomde zich als zwerfster en kreeg toch onderdak in het kasteel.

Hierna maakte ze zich weer bekend als de oorspronkelijke bewoonster van het kasteel.

Acht kleuters kregen een rol als deftige gast en ze hadden, samen met juf Inge,  een schitterend dansje geoefend.

Het koor, onder leiding van juf Petra,  zong enthousiast uit volle borst de vele liedjes.

Het was  een geslaagde kerstviering die gevolgd werd door de kerstmarkt.

De kinderen hadden allerlei knutselwerkjes gemaakt en ook voor  lekkere kerstchocola en hapjes gezorgd.

Op diverse plekken was er te eten en te drinken. De opbrengst was boven verwachting.

Na het gezamenlijk tellen van al het geld was de eindberekening: € 886,45!

Dit bedrag wordt aangeboden bij het Glazen Huis in Haarlem. De kerstsfeer is vrijdagochtend afgesloten met een kerstontbijt in de eigen stamgroep.

Kerst 2014

Meer foto’s zijn te bekijken in het fotoalbum of KLIK HIER