Op donderdagochtend 8 november namen diverse vaders een schop in de hand om kuilen te graven op het achterschoolplein.
In het kader van “Fruitbomen op Lelystadse schoolpleinen” had onze school  zich opgegeven.
Op het in natuurlijke sfeer aangelegde speelterrein werden, onder begeleiding van het Biologisch Centrum Lelystad en Landschapsbeheer, drie bomen geplant.
Een groepje kinderen had hierbij een belangrijke taak. Jongens en meisjes uit de diverse bouwen plantten de bomen, vulden grond aan en stampten de aarde weer zo vast dat de bomen goed recht bleven staan.
Na het planten konden alle kinderen de bomen bewonderen en werd het boomplantlied onder gitaarbegeleiding gezongen.
Aandacht en zorg voor de natuur zal op deze wijze op ’t Schrijverke zeker zijn vruchten afwerpen.

[levo cats=2]

Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum of KLIK HIER