Op ’t Schrijverke leren we onze kinderen niet alleen de belangrijke vakken als taal, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en de creatieve vakken, maar ook “zorg voor elkaar”. Dit in brede zin. Als de nood aan de man komt weten onze leerlingen ook hoe te handelen in levensbedreigende situaties en eerste hulp te verlenen. Daarbij wordt hen erop gewezen dat eigen veiligheid op de eerste plaats komt. Alle kinderen van de bovenbouw die aan de cursus EHBO deelnamen hebben trots hun diploma in ontvangst kunnen nemen. En daar zijn we op ’t Schrijverke weer trots op! Gefeliciteerd allemaal.