Op de website is een beperkt aantal foto’s geplaatst van de activiteiten en vieringen welke hebben plaatsgevonden.
U kunt een DVD bestellen met daarop meer dan 800 foto’s.
Hierop staan foto’s van de periode van het begin van dit schooljaar tot en met het Kerstfeest.
Er is een grote kans dat uw kind op een van de foto’s staat. In elk geval geeft de DVD een goed beeld van de activiteiten op ’t Schrijverke.
Bestellen gaat als volgt:
Neem een envelop, zet daarop de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.
Stop er € 1.50 in en lever de envelop dichtgeplakt in bij de groepsleerkracht.
Levering volgt dan zo spoedig mogelijk.