De laatste schoolraadsvergadering en de geboorte van de apart functionerende Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.

Op dinsdagavond 4 oktober 2011 werd de laatste jaarvergadering van de Schoolraad gehouden .
Deze werd door 26 ouders bezocht.

Het jaarverslag 2010-2011 en de notulen van deze jaarvergadering kunt u snel op de website lezen.

Vanaf nu zullen de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging afzonderlijk van elkaar functioneren. De Medezeggenschapsraad (MR) zal zich vooral op beleidsmatig terrein begeven en het bestuur van de Oudervereniging zal een actieve rol spelen bij de activiteiten welke op ’t Schrijverke gehouden worden. Daarbij andere ouders enthousiasmerend en in nauw overleg met het team van onze school.
De ouders van de Medezeggenschapsraad en het bestuur van de Ouderverenging zijn altijd te benaderen.
Om hen een “gezicht” te geven stellen ze zich aan u voor.