Agenda & Notulen

De vergaderdata van de medenzeggenschapsraad zijn te vinden in onze infokalender

 

Agenda en notulen van de vergaderingen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de MR