De geleding van ´t Schrijverke bestaat uit:

OT Onderwijsteam

MR Medezeggenschapsraad

OV Oudervereniging