’t Schrijverke is een Jenaplan school

 

1. We werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs:

 • We willen dat de kinderen een zelfstandige houding ontwikkelen, zodat er een basis wordt gelegd om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven.

 

2. Het gesprek, het spel, het werk en de viering zijn steeds terugkerende elementen in de school.

 • Zo leren de kinderen:
  • Samenwerken
  • Een ander helpen
  • Naar anderen luisteren en kijken
  • Anderen waarderen
  • Hun zegje durven doen
  • Vreugde en verdriet delen( = vieren)
  • Iets moois maken
  • Organiseren
  • Naar eigen kunnen het beste werk leveren
  • Hun werk presenteren aan anderen
 • De Weeksluiting:
  • Om de twee weken is er een weeksluiting met de hele school. Tijdens een weeksluiting laten enkele groepen op het podium aan de andere kinderen zien waar ze de afgelopen periode mee bezig waren. Dit kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld: vertellen, toneel, zang, dans.
  • De ouders van de groepen die aan de beurt zijn om iets te presenteren zijn welkom tijdens de weeksluiting

 

3. De stamgroep, de bouw en de stamgroepleiders

 • De school werkt met groepen waar twee leerjaren bij elkaar zitten, omdat kinderen zo meer uitgedaagd worden zelfstandig te werken en van oudere en jongere kinderen te leren
  • Op ’t Schrijverke spreken we voornamelijk over de stamgroep waar de kinderen verblijven. Hun juf of meester heet volgens de Jenaplan benaming ‘stamgroepleider’
   • Er zijn 15 stamgroepen op ’t Schrijverke
   • Meerdere stamgroepen met dezelfde leerjaren vormen een bouw.
  • De onderbouw: jaargroep 1 en 2. Er zijn 4 onderbouwgroepen.
  • De tussenbouw: jaargroep 3 en 4. Er zijn 4 tussenbouwgroepen.
  • De middenbouw: jaargroep 5 en 6. Er zijn 4 middenbouwgroepen.
  • De bovenbouw: jaargroep 7 en 8. Er zijn 3 bovenbouwgroepen.

 

4. Het werk in de onderbouw( groepen 1 en 2)

 • In de onderbouw wordt gewerkt volgens de basisontwikkeling Door het aanbieden van thema’s creëren we een rijke leeromgeving. We dagen de kinderen uit om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Hiermee willen we bereiken dat kinderen:
  • Actief zijn en initiatief nemen
  • Communiceren: jezelf uiten door diverse activiteiten
  • Samenspelen en samenwerken.
  • Emotioneel vrij te zijn
  • Zelfvertrouwen hebben
  • Nieuwsgierig zijn
 • De stamgroepleider draagt zorg voor:
  • Een rijke leeromgeving, zowel in de aanbieding van onderwerpen en letterlijk door de inrichting van de groep.
  • Hulp aan kinderen bij het maken van keuzes.
  • Bij de kinderen belangstelling wekken om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 

5. Het werk in de groepen 3 t/m 8.

 • In de tussen-, midden- en bovenbouw is een vast weekritme, het zogenaamde ritmisch weekplan.
 • Grofweg is de volgende verdeling van activiteiten te maken:
  • In de kring leren kinderen van elkaar door het uitwisselen van ervaringen: vertelkring, nieuwskring, hobbykring, verslagkring, leergesprekken
 • De instructies worden grotendeels in een kring gegeven.
 • De kinderen werken tijdens het zogenaamde werkuur aan opdrachten voor lezen, taal en rekenen.
  • De middag is veelal gereserveerd voor wereldoriëntatie( een samenhang tussen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en dergelijk) en expressievakken.
   • De kinderen krijgen 2 keer per week gym

Wilt u deze tekst thuis nog eens rustig doorlezen? Klik Jenaplan onderwijs (PDF)