De school is dé plek waar kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit kan
alleen als zij zich veilig voelen op school. Daarom heeft ’t Schrijverke sociale veiligheid hoog op de
agenda staan. Als school werken we iedere dag aan een veilig schoolklimaat. Toch worden er altijd en
overal leerlingen gepest. En soms leidt dat tot ernstige situaties met vervelende gevolgen.
De missie van ’t Schrijverke stelt

Voor samen groeien en zijn wie je bent;

wij zijn creatief, positief en respectvol.

Daarom dienen alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen
in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.
Uit onderzoek is gebleken, dat pesten op school veel onnodig lijden kan veroorzaken, waar kinderen
later nog flink last van kunnen hebben.
Het team en medezeggenschapsraad van ‘t Schrijverke heeft zich gebogen over sociale veiligheid en
het probleem pesten. We zien pesten als een serieus probleem, waar we wat aan willen doen. In dit
protocol zullen wij u informeren over het probleem pesten en uiteenzetten wat onze plannen zijn om
dit probleem aan te pakken.

Download hier het volledige Protocol Sociale Veiligheid  (laatste update 01-03-2017)