’t Schrijverke heeft een flink fotoalbum met daarin een weergave van alle aktiviteiten die plaatsvinden.
Het fotoalbum is voorzien van een wachtwoord.
Deze gegevens worden via de mailversie van ’t Schrijvertje gepubliceerd maar zijn ook  op school zelf opvraagbaar.

De foto’s zijn te bekijken via het menu Fotoabum en schooljaar naar keuze