’t Schrijverke

Welkom

Welkom op de website van de katholieke Jenaplanschool ’t Schrijverke. Een website die we willen blijven ontwikkelen.

Algemeen deel van de website.
De website heeft een algemeen deel voor ieder toegankelijk. En een deel voor de huidige kinderen, hun ouders en andere betrokkenen bij de school. Hierop staat het fotoarchief

Toekomstige ouders
De website wil aan toekomstige ouders laten zien waar ’t Schrijverke voor staat. U vindt informatie over:

De buitenschoolse activiteiten in het kader van de brede school.
Het aannamebeleid en hoe u uw kind kunt aanmelden
De kwaliteitszorg van de school: hoe zorgen we voor goed onderwijs.
De schooltijden
De voor-, tussen- en naschoolse opvang zie ook de site van Stichting de Tussentijd
Verder vindt u hier de volledige schoolgids en de jaarkalender en het meest recente inspectierapport

Huidige kinderen, hun ouders en andere betrokkenen

Zij vinden op de website het infoblad ’t Schrijvertje’ dit blad zal maandelijks verschijnen of wanneer er extra nieuws te melden is.
Verslagen, foto’s van activiteiten en projecten. Bijvoorbeeld over de jaaropening, de weeksluiting, vieringen.
In de toekomst zullen kinderen een actieve bijdrage aan de website leveren.

Met de website willen we laten zien waar ’t Schrijverke voor staat. We willen de visie concreet en zichtbaar maken.

Het team van ’t Schrijverke wenst een ieder die de website bezoekt veel kijk en leesplezier.

Namens ’t Schrijverke,
Maarten Lensink, directeur.

‘Eenheid in verscheidenheid,
een veilige sfeer om volledig mens te zijn.